Google+ Followers

Friday, December 4, 2015

Regatul dintre Două-Lumi

A fost o dată ca niciodată, o Lume a Celordoi cu o copilă frumoasă, minunată, inteligentă, un suflet curat, primordial, la început de drum... În fiecare zi, ea învăța limbajul lumii în care ajunse, iar lumea încerca să deslușească sensul gângurelilor ei. Într'o zi, de nu știu unde, cerul se întunecă îngrozitor, copacii împărăției vuiau a deznănejde, furtuni zgomotoase răscoleau încăperi iar ropote de lacrimi și nori de suferința au invadat ținutul , astfel că Mica Prințesă fu prinsă la mijloc, în cămașă de forță, ca o platoșă de protecție , fiind purtată pe valuri de căldură și emoție spre o insulă și... ca în aproape toate cazurile când există disensiuni și diferențe de frecvență în Lumea Celordoi, aceasta trece într-o altă dimensiune și se transformă în Lumea DinAmintire. Astfel Lumea ei, cu care de abia se obisnuise și pe care numai ce începuse să o înțeleagă și să îi descopere sensurile, se scindă, se scufundă. Brusc, ea , mica prințesă a lumii create de ea, fu exilată într-o lume nouă, în lumea dintre Două-Lumi.  Așa se născu LumeaAceasta în care Mica Prinesă își are rezidența și CealaltăLume în care e primită oricând, acestea fiind Lumile Primordiale. Astfel că, în Regatul Dintre Două-Lumi, Mica Prințesă își colora visele și se bucura de tot ce-i ofereau cele două lumi, fiecare în parte.  
Însă veni o vreme când, din nou între LumeaAceasta și CealaltăLume apărură noi tensiuni, ce se resimt până în Regatul celor Două-Lumi, ceea ce o determinară pe Mica Prințesă să’și scoată prietenii ei de nădejde, în apărarea Regatului Dintre cele Două-Lumi. Era vorba de Speranță, Iubire și Glas, care i se așeazară pe umăr și cu care privii norii de furtună ce se abătură asupra LumiiAceasta și CealaltăLume. Sunt tensiuni nonsensuale care se răsfrâng și aduc mari prejudicii fundației Regatului Dintre Două-Lumi  și pe care le resimte din plin Mica Prințesă. E un moment în care, din nou LumeaAceasta, rezidenta în fapt a Micii Pințese, o folosește ca motiv de șantaj, interzicând plimbările de bunăvoie și atât de binevenite în CealaltăLume, vroind să obțină prin șantaj emoțional schimbarea numelui de drept al Micii Prințese, nume ales anterior în Lumea Celordoi.
Problema cu LumeaAceasta era că nu realiza faptul că, pentru bunăstarea și dezvoltarea armonioasă a Micii Printese, era nevoie ca Regatul dintre Două-Lumi să prospere iar acest fapt era posibil doar cu aportul Lumilor Primordiale. LumeaAceasta se credea, nejustificat, protectoarea de drept a Micii Prințese, unica și întâi mergătoare în interesul superior al acesteia, justificând dreptul său prin simplul fapt al găzduirii premanente al Micii Prințese, oferindu-i nenumărate lucruri, surogate de fericire, cu care își tapița pereții Regatului Dintre Două-Lumi, dar care tânjea de fapt după afecțiune, iubire și-nțelegere. Fără să țină cont de nenumăratele petiții, solicitări și alte încercări ale CeleilalteLumi de a oferii găzduire și de a se implica astfel în dezvoltarea armonioasă a Micii Printese, contribuind cu valori neprețuite de încredere, liberă alegere și iubire, LumeaAceasta aliena sistematic și fără drept, din viața Micii Prințese, interferențele cu CealaltăLume. Astfel în Regatul dintre Două-Lumi începea să crească încet, încet Frica și Neîncrederea și se înmulțeau, pe rând, când erau amânate din ce în ce mai des călătoriile în CealaltăLume. Consilierii mai mari din LumeaAceasta invocau ca motive de amânare a acestor călătorii, faptul că Mica Prințesă era prinsă în alte activități și nu putea fi disturbată. Înțelegând nevoia de bucurie în viața Micii Prințese, CealaltăLume oferea pace și liniște și accepta astfel amânarea călătoriilor, anunțându-și mereu proprii cetățeni de lipsa Micii Prințese. Cererile de amânare din partea Lumii rezidente erau însă din ce în ce mai multe și mai dese, până când au ajuns să treacă mari perioade de timp până la următoarea scurtă întoarere a Micii Prințese în CealaltăLume.
Astfel că, în urma ultimei solicitări venite din LumeaAceasta cu privire la schimbarea numelui Micii Prițese, toți cetățenii CeleilalteLumi au ieșit îndurerați și întristați în stradă, uimiti de acest gest atât de negândit de a cere schimbarea și înlocuirea lui cu un alt nume care nici măcar nu apartinea de LumeaAceasta. Refuzul CeleilalteLumi de a mai accepta și această negândită solicitare a dus la interzicerea în totalitate a Micii Prințese de a intra în legătura cu CealaltăLume. Acesteă măsură era pe cât de negândită, pe atât de crudă, deoarece era un grav atentat la dezvoltarea armonioasă a Micii Printeșe și incă o crăpătură resimțită de fundația Regatului Dintre Două-Lumi. LumeaAceasta se folosea astfel de rezidența Micii Prințese pentru a forța mâna CeleilalteLumi în obținerea inclusiv al dreptului la nume. Era o tactică meschină de a întoarce Mica Prințesă împotriva CeleilalteLumi, un act crud de întristare cu bună știință a acesteia, deoarece alienarea CeleilalteLumi este considerat un act de maltratare psihologică...invizibil în lumea materială, însă cu implicații adânci în temelia Regatului Dintre Două-Lumi.
După mai multe consultări și dezbateri care au avut loc la nivel înalt în CealaltăLume, au fost trimiși diplomații să înștiințeze LumeaAceasta de o rezolvare pe care a găsit-o în straturile superioare ale conștiinței morale și emoționale, care mai fusese de altfel invocată  si înainte de legiferarea acesteia de diplomații LumiiAltora, soluție care ar trebui să aducă pace între Lumile Primordiale, aceasta constând în : găzduirea alternativă și în mod egal a Micii Prințese, putând astfel participa în mod concret și frumos la dezvoltarea armonioasă a Regatului Dintre Două-Lumi și astfel a Micii Prințese.  

No comments: